IMG_4942

Vår kompostmaskin

Med vår kompostmaskin tar vi på Scandinavia ytterligare ett kliv i vårt miljöarbete. Det är ingen hemlighet att matsvinnet utgör ett stort miljöhot med 30–40% av all producerad mat som slängs. Som aktör i restaurangbranschen har vi funderat på hur kan sluta kretsloppet i så stor utsträckning som möjligt och när vår Food & Beverage Manager presenterade idén om vår egna kompostmaskin så kändes helt plötsligt självklart. Tack var detta initiativ kommer vi kunna reducera vårt svinn med 80–90% årligen. Slutprodukten är en odlingsjord som är godkänd för ekologiska odlingar vilket innebär att vi inte bara tar vi tillvara på matsvinnet, vi bidrar även till att Göteborg växer. I ordets rätta bemärkelse. Förhoppningen är att odlingar i och kring Göteborg ska komma till oss och hämta av denna jord.

Hur funkar den då? 

Vi fyller dagligen på med matavfall från våra serveringar och 24 timmar senare har vi cirka 25 kg färdig jord. Maskinen töms var åttonde dag och har en kapacitet om ca. 150 kg/dag.  

Atrium_logo_white
  1. måndag - torsdag
  2. fredag - lördag
  3. söndag
vgr-logotyp-td

Sugen på en hotellfrukost? Kontakta oss för bordsreservation.